Onbekende foto'sBeste bezoeker.
Soms krijgen wij foto's toegestuurd van personen die ze op onze site willen publiceren.
Iedereen kan ons foto's opsturen die wij verder behandelen.
Bij sommige daarvan ontbreken enkele tot alle gegevens.
Daarom vragen wij medewerking van iedereen die ons hierover meer inlichtingen kan verstrekken.
Indien u iets meer weet over de foto’s die hieronder afgebeeld staan, gelieve de juiste gegevens door te mailen
naar ons, teneinde ons in de mogelijkheid te stellen de foto op de daarvoor bestemde plaats zetten.
Bedankt voor de moeite. 

 

Foto 1 - Trouw?

trouw

 

Foto 2 - Wie kent deze honderdjarige?

Honderdjarige

Foto 3 - Klasfoto van Herzele

Foto 4 - Arbeiders

arbeiders